top of page

משלוח והחזרות

מדיניות משלוח

BU מציעה משלוח קנדה פוסט לכל הצרכנים המתגוררים בקנדה! אין מדיניות משלוח רשמית נכון לעכשיו מכיוון שלא נמכרו או נשלחו מוצרים פיזיים. יש לקבוע זאת. תודה.

מדיניות החזר והחלפה

כל הקבצים הדיגיטליים הנמכרים באתר זה אינם ניתנים להחזר. ניתן להחזיר מוצרים פיזיים שנמכרים באתר זה תוך 30 יום לאחר ביצוע הרכישה, ולקוחות יקבלו 50% עד 100% מכספם בחזרה בהתאם למדיניות המוצר.

bottom of page